بخش اطلاعات و ارتباط با مدیر سایت

شما می توانید از طریق اطلاعات زیر با ما در ارتباط باشید

ققط در صورت داشتن کار مهم به ایدی تلگرامی زیر مراجعه کنید و در صورت خبر دار شدن از جشنواره و خبر نامه ها ما به کانال یا اینستا گرام سایت ما مراجعه کنید

  • مدیر سایت Aryan TAK
  • ادرس تلگرامی @Aryan_TAKK
  • کانال تلگرامی ما @GHOST_WEB
  • ادرس اینستاگرامی ما ghostweb.ir
  • سال شروع به تولید اطلاعات سایت 2018-1397